Eénvoudigweg kan je stellen dat het volume water in het bad 1 keer per dag door de pomp moet circuleren. Het is dus afhankelijk van welk het debiet je pomp heeft (aantal liter per uur) en van het aantal liter water dat in jouw zwembad zit. Door de band genomen moet de pomp 3 a 4 uur draaien per dag.


Opmerking: Je kan die dagelijkse tijdsduur met 2 uur verlengen bij extreme weersomstandigheden of bij veelvuldig gebruik van het zwembad. 


LET OP: wij adviseren om de pomp nooit meer dan 8 uur per dag te laten draaien!