Mogelijke oorzaken:

• Waterinlaat verstopt.

• Wateruitlaat verstopt.

• Aangroei of aanslag op filter.

• Zandmedia verstopt met vuil.

• Verkeerd aangesloten zeef en inloopaansluiting.

• Aanzetting of aankoeking op het oppervlak van het filterzand.

• Zuigapparaat zwembad aangesloten op het systeem.

• Luchtaansluiting met draad voor inlaat is op het verkeerde gat op de folie aangesloten.


Oplossingen:

• Controleer in- en uitlaatslang op verstoppingen. Zo nodig losmaken.

• Controleer de slangklemmen en draai ze zo nodig vast.

• Maak de pre-filterkorf vaker schoon.

• Wasfilter.

• Plaats de inloopaansluiting op de bovenste slangaansluiting van het bad. Plaats de zeef op de onderste slangaansluiting.

• Verwijder ongeveer 1” zand wanneer nodig.

• Verwijder enig zuigapparaat zwembad aangesloten op het systeem.

• Zorg dat de luchtaansluiting met draad voor inlaat op het bovenste gat van de zwembadinlaat is aangesloten.