Het zout dient op zijn minst 99.8% puur te zijn. Gebruik geen geel of jodiumhoudend zout. 

Hier vind je meer ino over het zouttype dat wij aanraden.