Gebruik leidingwater om de spa te vullen. 


De pH regelen is de eerste noodzakelijke stap die je moet doen bij het in gebruik nemen van de spa. Nadien moet je die ook regelmatig controleren. De ideale ph voor de spa ligt tussen 7,0 en 7,6. 

Een te lage pH kan je verhogen door Ph-Up te gebruiken. Een te lage pH komt meestal voor als je zuur regen- of putwater gebruikt. Dosering: de pH verhoogt met 0,2 eenheden door 20ml pH Up per 1000l toe te dienen. 

Een te hoge Ph kan je verlagen door pH-Down te gebruiken. Een te hoge pH komt meest voor als je kalkrijk leidingwater gebruikt. Dosering: de pH verlaagt met 0,2 eenheden door 20ml Ph Down per 1000l toe te dienen.

TIP: laat het water na de toepassing ongeveer een uur goed circuleren en meet de pH waarde opnieuw. 


Als volgende stap voeg je het chloor toe (niet bij gebruikt van het zoutwatersysteem). Chloor is noodzakelijk als ontsmettingsmiddel tegen bacteriën en algen. 

Het chloorgehalte moet tussen 1 en 2 ppm liggen. Bij de ingebruikname van de spa gebruik je best eerst Snelwerkend Chloor. Dit is een fijn granulaat dat snel oplost. Laat vervolgens het water 1u circuleren en meet nu het chloorgehalte in het water. Na 6u kan je de spa gebruiken. 

Na deze eerste opstartbehandeling controleer je best elke week of om de 2 weken het chloorgehalte. Om het chloorgehalte op peil te houden gebruik je kleine chloortabletjes die je en de chloordrijver legt. De grote chloortabletten geven teveel chloor af. Dus niet doen.


Om het je makkelijk te maken hebben we de Aqua Pur Start kit. Dit is een complete set met alles wat je nodig hebt om een nieuw gevulde spa in gebruik te nemen.