Ik krijg een foutmelding E90 op het schermpje van mijn spa. Wat kan ik daaraan doen?


Wat betekent de foutmelding E90?

De spa functioneert niet meer en op de display op het controlepaneel verschijnt foutmelding E90. 

Om te voorkomen dat er zich te veel bacteriën en virussen in het water ontwikkelen doet de waterdoorstromingssensor het toestel in veiligheid springen. De wetgever verplicht de fabrikant om deze veiligheid in te bouwen. 

Als het toestel in veiligheid springt verschijnt foutmelding E90 op het schermpje. Dit wijst dus op een slechte of geen doorstroming van het water door het filtersysteem.


Wat zijn de mogelijke oorzaken van een foutmelding E90?


Voor alle modellen:

- De filterpomp heeft te veel lucht opgezogen.

- De waterbalans is niet in orde.   

- De waterdistributie van de spa is geblokkeerd.

- Het water in de spa werd niet op tijd ververst of ontsmet.

- De spa wordt gebruikt in een te lage omgevingstemperatuur. 

- Er is een defect in de controlebox.

- Er zijn verkeerde producten aan het water toegevoegd (bvb. etherische oliën, badparels, ...). 


Voor Modellen zonder chloorgenerator ("Bubble Massage" en "Bubble Therapy"):

- De chloor werd in een verkeerde vorm aan het water toegevoegd (vloeibaar chloor of chloorvlokken i.p.v. chloortabletten).

- De chloortabletten werden op een verkeerde manier aan het water toegevoegd (rechtstreeks i.p.v. met de drijvende chloorverdeler).

- De chloortabletten werden in een verkeerde dosis toegevoegd (je dient steeds de richtlijnen op de verpakking van de chloortabletten te respecteren). 


Hoe kan ik dat oplossen?

Stap 1: 

Plaats de spa op een warmere plaats indien nodig.

De Intex PureSpa is niet geschikt voor gebruik in een omgevingstemperatuur die onder 5°C kan dalen. Mocht dit het geval zijn, verplaats dan de spa spa naar een warmere ruimte.

Er wordt aangeraden de spa te gebruiken in een omgevingstemperatuur van minstens 12°C.


Stap 2: 

Laat de lucht uit de controlebox.

Normaalgezien dien je vóór het in gebruik nemen van de spa de lucht uit de controlebox te laten ontsnappen. Mocht dit niet zijn gebeurd, dan dien je volgende stappen uit te voeren:


Bij de "Bubble Spa" en "Bubble Therapy"-modellen (SSP-20, SSP-20-1, SSP-H-20, SSP-H-20-1 en SSP-H-20-1C):

- Haal de stekker uit het stopcontact.

- Stop de stekker terug in het stopcontact. Zo wordt de foutmelding E90 gereset.

- Schakel de controlebox terug aan.

- Druk op de knop om de filterpomp te activeren en hou je hand voor de waterinlaat (B) in de kuip zodat je kan voelen of er water uitkomt.  Zolang er geen water uit komt maakt de filterpomp meer geluid dan normaal. 

- Schakel de filterpomp binnen de 3 seconden terug uit, wacht 5 seconden en activeer de filterpomp opnieuw.

- Herhaal deze stappen tot je water uit de waterinlaat in de kuip voelt stromen en ziet dat de luchtbellen uit het systeem gestuwd worden.


Bij de “Spa Jet Massage” en “Spa Jet & Bubble DeLuxe” types SPJ-H-20, SPJ-H-20-1, SPJ-HS-20, SPH-HS-20-1, SJB-HS-20:

- Druk op de knop om het toestel uit te schakelen.

- Draai het kapje op de afvoerklep aan de zijde van de controlebox los met een muntstuk. Alle lucht is ontsnapt van zodra een gelijkmatige stroom water uit de afvoerklep loopt. Wacht nog 15 seconden en draai het kapje terug op de afvoerklep.

- Druk op de knop om het controlepaneel te activeren.

- Druk op de knop om de jetfunctie te activeren en zo alle eventueel nog overgebleven lucht uit het systeem te stuwen.

- Indien foutmelding E90 niet verdwijnt, herhaal dan bovenvermelde stappen.


Stap 3:

Zorg voor een correcte waterbalans

Deze stap is enkel van toepassing op de modellen ""Bubble Spa"" en ""Bubble Therapy"" (model SSP-20, SSP-20-1, SSP-H-20, SSP-H-20-1 en SSP-H-20-1C):

De controlebox heeft geen chloorgenerator, d.w.z. dat je het water dient te zuiveren d.m.v. chloortabletten. Gelieve hiervoor steeds de volgende instructies te respecteren:

- Gebruik ALTIJD de op het water drijvende chloorverdeler (ook skimmer genoemd) om chloor aan het water toe te voegen.

- Gebruik NOOIT vloeibaar chloor of chloorvlokken: dit kan een film vormen binnenin de buisjes waardoor het water niet meer goed doorstroomt. 

- Volg steeds de richtlijnen die op de verpakking staan van de chloortabletten m.b.t. gebruik en dosering.

- Laat chloor dat niet volledig opgelost is nooit in contact komen met de kuip. 

- Schakel op het controlepaneel de ""bubble""-knop aan en laat op die manier het chloor makkelijker oplossen in het water.

- Voeg chloor en andere chemische producten afzonderlijk aan het water toe. Zorg ervoor dat het ene product voldoende in het water is opgelost alvorens een ander product toe te voegen. Meng nooit chemische producten.

- Test de waterkwaliteit met de bij de spa meegeleverde teststrips. Indien de test negatief is, betekent dit dat de waterbalans niet in orde is.

- Voeg de nodige chemische producten toe om een perfecte waterbalans te behouden en zo de ontwikkeling van bacteriën en virussen in het water van de spa onder controle te houden.

- Voeg geen etherische oliën, badparels e.d. toe aan het water.

- Verwijder steeds de skimmer vóór je de spa gebruikt.


Stap 4:

Schroef de filtercassette los

- Schakel controlebox uit en schroef filtercassette los

- Schakel de stroom terug aan en herstart de controlebox.

- Heractiveer filtersysteem


Stap 5:

Dompel de filtercassette onder

Als de controlebox functioneert zonder de filtercassette, en de foutmelding E90 dus verdwenen is, betekent dit ofwel dat er lucht zit in de filtercassette, of dat er vuilrestjes of resten van een aan het water toegevoegd product de filtercassette, de filterbehuizing, het filterdeksel of het uitlaatrooster blokkeren.

Dompel de filtercassette onder in het water en laat de luchtbelletjes eruit ontsnappen.

Schroef daarna de filtercassette terug op.

In veel gevallen is foutmelding E90 verdwenen. Indien dit niet het geval is, ga je verder naar de volgende stap. 

Dompel de filtercassette onder

Dompel de filtercassette onder in het water en laat de cassette vol lopen met water tot alle luchtbellen zijn ontsnapt. Daarna schroef je de filtercassette terug op en herstart je de controlebox. Uit ervaring weten we dat in heel wat gevallen het probleem hiermee is opgelost! 

Controleer roosters van in- en uitlaat

Controleer of er geen resten in de roosters van de in- en uitlaat naar de kuip zitten. Is dit wel het geval? Schroef de inlaat-/uitlaatroosters los m.b.v. een Phillip-schroevendraaier. Reinig de roosters en plaats ze terug. 


Stap 6:

Reinig de filtercassette

Als de controlebox functioneert zonder de filtercassette, en de foutmelding E90 dus verdwenen is, betekent dit dat er lucht zit in de filtercassette, of dat er vuilrestjes of resten van een aan het water toegevoegd product de filtercassette, de filterbehuizing, het filterdeksel of het uitlaatrooster blokkeren. Gelieve deze onderdelen goed te reinigen.

Indien het niet mogelijk is om de filtercassette te reinigen (ze blijft bezoedeld en verkleurd) dien je ze te vervangen.


Stap 7:

Schroef de filtercassette op het uitlaatrooster aan de binnenzijde van de kuip (onderste positie, aangeduid met 'C').


Stap 8:

Verwijder het achterdeksel van de controlebox

- Verwijder deksel

- Verwijder het achterste deksel van de controlebox

- Verdraai de verbindingsslang niet

- Controleer indien de verbindingsslang tussen de kuip en de controlebox niet gedraaid zit en recht loopt


Stap 9:

Na het volgen van de voorgaande stappen is foutmelding E90 verdwenen maar na enkele uren gebruik van de spa komt ze terug. In dat geval is er wellicht een probleem met het water.


Stap 10:

Uit ervaring weten we dat de waterbalans soms moeilijk recht te trekken is door toevoeging van chemische producten. In dat geval maak je de kuip leeg.


Stap 11:

Terwijl de kuip leeg is blaas je met de meegeleverde opblaasslang de 3 aansluitingen door. Op die manier zouden er geen obstructies in de aansluitingen meer mogen zitten.


Stap 12:

Vul de kuip opnieuw met water en volg minutieus de opstartinstructies in de handleiding.


Foutmelding E90 is niet verdwenen

Registreer het probleem online bij het Intex Service center: www.intexsupport.be. Na ontvangst van de registratie stelt de dienst een geschikte oplossing voor.