Ik krijg een foutmelding E97 op het schermpje van mijn spa. Wat kan ik daaraan doen?


De spa functioneert niet meer en op de display op het controlepaneel verschijnt de foutmelding E97. Foutmelding E97 wijst op een probleem met de doorstroming van het water in de controlebox. Hierdoor gaat de doorstromingssensor in veiligheid.


Mogelijke oorzaken

- De controlebox werd te veel blootgesteld aan zonlicht en is oververhit

- De controlebox werd gebruikt in een te lage omgevingstemperatuur (onder 5°C), waardoor het water in de leidingen bevroren is

- Het water is te hard waardoor de filter blokkeert en het waterdebiet te laag is

- De verwarming heeft gewerkt zonder dat er water in het bad was

- In de controlebox is er een bepaalde fiche losgekomenOplossing


1

Indien de controlebox oververhit is geraakt, bvb.  door te veel blootstelling aan zonnestralen, verplaats je de spa naar een koelere plaats. Daarna kan je de controlebox opnieuw aanschakelen.


2

Indien de spa opgesteld staat op een te koude plaats (bvb. in een omgevingstemperatuur die 's nachts onder 5°C. daalt), dan verplaats je hem naar een warmere plaats. Daarna wacht je 8 uren tot de controlebox terug op temperatuur is en schakel je hem opnieuw aan. Indien je niet beschikt over een warmere plaats, dan berg je de spa op (zie richtlijnen handleiding m.b.t. de winterstalling).


3

Soms is het water te hard waardoor de filter blokkeert en het waterdebiet te laag is. Reinig in dat geval de filtercassette en controleer of de PH-waarde van het water binnen de normen valt. Indien niet, behandel het met de juiste chemische producten.


4

Schakel nooit de verwarming aan als er geen water in de kuip is. Mocht je dit per ongeluk toch hebben gedaan en dit heeft een defect in de controlebox veroorzaakt, gelieve het probleem online te registreren bij het Intex Service Center. Na ontvangst van de registratie stuurt de dienst je een offerte voor herstelling buiten garantie.


Foutmelding E97 is niet verdwenen

Mogelijks is er in de controlebox een bepaalde fiche losgekomen of is de doorstromingssensor in de controlebox defect. Indien je de PureSpa zeer intensief gebruikt (bvb. ook in de winter als de temperatuur onder 5°C. daalt, wat eigenlijk niet mag) is de kans dat de sensor defect gaat veel groter. Dit probleem kan enkel worden opgelost door het Intex Service Center. Registreert het probleem online op deze site (www.intexsupport.be). Na ontvangst van de registratie stelt de dienst een geschikte oplossing voor.