Het lukt niet om de controlebox op te starten. De lampjes op het schermpje op het controlepaneel branden niet en de motor in de controlebox maakt geen enkel geluid. Kortom, er is geen elektrische stroom op het apparaat.


Mogelijke oorzaken

- De controlebox heeft minimum 13 Ampère nodig om te kunnen functioneren. De stroomkringen in de meeste woningen hebben 13 tot 16 Ampère. Bij een oudere of niet-gekeurde installatie kan dat wat minder zijn waardoor er geen stroom komt op het apparaat.

- De controlebox is beveiligd met een differentieelschakelaar (RCD of stroomonderbreker): dit is het zwarte bakje op de kabel aan de stekker. Deze RCD kan in veiligheid zijn gesprongen omdat er een probleem is met de elektrische installatie (verliesstroom, hoge spanningsverschillen, ...) of kan zelf defect zijn.


Oplossing

1

Stop de stekker van een ander elektrisch apparaat in het stopcontact dat je gebruikt voor de controlebox. Controleer op die manier of er wel degelijk stroom op het stopcontact zit.


2

Stop de stekker van de controlebox in een stopcontact waarvan je zeker bent dat er stroom op zit. Controleer op die manier of de controlebox op dit stopcontact wel start.


3

De stekker van de controlebox moet steeds rechtstreeks in een muur- of wandstopcontact worden gestopt.

Controleer of dit muur- of wandstopcontact in goede toestand verkeert. Het kan door vochtigheid licht verroest zijn of door gebruik versleten zijn. Bij zware stroombelasting kan er hierdoor oververhitting ontstaan waardoor de stekker begint te smelten. Dit probleem wordt niet veroorzaakt door de controlebox maar door het stopcontact. In dit geval dient het stopcontact en de stekker van de controlebox te worden vervangen door een geschoolde elektricien. 


4

Controleer in jouw elektriciteitskast of de zekering van de stroomkring waarop de controlebox is aangesloten niet in veiligheid is gesprongen.

Controleer of er op de stroomkring waarop de controlebox is aangesloten geen andere apparaten met een groot wattage zijn aangesloten.

Stop steeds de stekker van de controlebox rechtstreeks in een muur- of wandstopcontact.


5

Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden.

Indien dit echter niet anders kan, moet je een voldoende zware verlengkabel (minimum 3x2.5mm) gebruiken. 

Als je een verlengkabel op een haspel of rol gebruikt, zorg er dan steeds voor dat de verlengkabel volledig is afgerold, zodat oververhitting wordt vermeden.


6

Test de RCD

De RCD (differentieelschakelaar of stroomonderbreker) is het zwarte bakje met de kabel en stekker.

- Gebruik de Intex PureSpa NIET als de RCD niet correct functioneert.

- Test de RCD met behulp van de testprocedure uit de handleiding bij jouw Intex PureSpa.

- Indien de RCD steeds opnieuw in veiligheid springt of defect is, dan ontvang je geen stroom op het toestel. D.w.z. dat je geen enkel geluid hoort en geen enkel lampje ziet branden op het controlepaneel. In dat geval dient de RCD te worden vervangen. Gelieve hiervoor het probleem online te registreren bij het Service Center van intex via www.intexsupport.be. Na ontvangst van de registratie stelt de dienst een geschikte oplossing voor.